Eesti

Low/No-Code, Power Platform

Klassikalise tarkvaraarendusprotsessi alternatiiviks ärisüsteemide loomisel on praegu turul olevad no-code või low-code platvormid või raamistikud, mis võimaldavad organisatsioonidel arendada erinevaid andmetöötlus- ja äriprotsesside automatiseerimise lahendusi 3-4 korda kiiremini kui arendades nullist. Low-code lähenemist kasutades saab süsteemi arenduskulusid vähendada lausa 70% ning nende väljatöötamise saavad osaliselt teha ärikasutajad ise, vähendades organisatsiooni IT-spetsialistide töökoormust. Gartner Researchi hinnangul arendatakse aastaks 2024 65% kõigist organisatsioonide ärirakendustest low-code keskkonnas.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Kontaktikeskuse optimeerimine LMT-s

Digital Mind viis läbi analüütika projekti Läti suurimas telekomi operaatoris, analüüsides kontaktikeskuse efektiivsust ning otsides võimalusi kuidas parandada üldist teeninduse taset. Selleks kasutasime kliendispetsiifilisi analüüsimudeleid ning ka IBM SPSS Modeller andmekaeve ja analüütika tarkvaralahendusi. Tulemusena sai klient andmetel põhinevad ettepanekud kuidas kontaktikeskuses ressursse planeerida, optimeerida töökoormusi, prioritiseerida kliendipäringuid ning ühtlasi kuidas tõsta üldist protsessi produktiivsust.

DigitalMind SigningServices

Miks digitaalne allkirjastamine ja SigningServices?

Digitaalne allkiri on samaväärne käsitsi kirjutatuga, kuid samas pakub olulisi lisavõimalusi organisatsiooni digitaalsete protsesside arendamisel. Digitaalse allkirjastamise kasutamine:

  • kiirendab organisatsioonisisesed tööprotsesse;
  • võimaldab pakkuda klientidele ja partneritele mugavamat teenust;
  • võimaldab olla innovatiivsete teenuste looja turgudel, kus organisatsioon tegutseb.

Me usume, et digitaalne allkirjastamine on lahutamatu osa organisatsiooni igapäevases tegevuses. Ometi muudavad digitaalse allkirjastamise rakendamise keerukaks ja ressursimahukaks allkirjastamisel kasutatavad erinevad standardid, allkirjastamise rakendused,  formaadid ja integratsioonid Lubage meil võtta see mure enda kanda. Meil on olemas lahendus, mis muudab digitaalse allkirjastamise lahenduse juurutamise ja rakendamise pingevabaks – SigningServices. SigningServices on tarkvaralahendus, mis pakub mugavaid ja ligipääsetavaid vahendeid digitaalse allkirja integreerimiseks mistahes organisatsiooni igapäevases tegevuses.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Tarkvara Robootika (RPA)

RPA aitab organisatsioonidel kasutada tarkvaralisi lahendusi tõstmaks efektiivsust ja keskenduda vaid olulisele. RPA võimaldab säästa nii tööjõu kui ka IT süsteemide kulult, samuti vältida inimeste tehtavaid vigu, kiirendada protsesse, lihtsustada vastavust seadustele ja parandada klienditeeninduse taset. Meie RPA teenused hõlmavad konsultatsioone, RPA erinevaid tehnoloogiaid ning nende implementeerimise teenuseid, millega aitame tuvastada, automatiseerida ning tagade protsesside jätkusuutlikkuse ja sobivuse automatiseerimiseks.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Digitaalstrateegia

Miks vajavad organisatsioonid digitaalstrateegiat?

Digitaalne areng on saanud üheks olulisemaks äristrateegia osaks. Enam ei ole tegu vaid toetava rolliga ettevõtte protsessides. Kiire tehnoloogiline areng ja selle laialdane kättesaadavus võimaldab ettevõtetel täielikult muuta kuidas läbi teenuste ja ärimudelite suheldakse klientide ja töötajatega, mida veel paar aastat tagasi olemaski polnud.

Digitaliseerimis- ja IT strateegial on suur erinevus. Seda seetõttu, et digitaliseerimisstrateegia pöörab tähelepanu lisaks toetava tehnoloogia planeerimisele ka võimalike tehnoloogiate hindamist, digitaalse kliendikogemuse parendamist, andmete analüüsi rolli tugevdamist oluliste otsuste tegemisel ning vajalike oskuste ning kompetentside arendamist organisatsioonis.

Seega on selgelt sõnastatud digitaliseerimise strateegia kohustuslik igale organisatsioonile, kes soovib tagada jätkusuutlikku ning püsivat kasvu.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Digitaalse arengu planeerimine logistikaettevõttele Kreiss

Läti suurimale logistikateenusepakkujale koostasime kolmeaastase digitaalse arengu kava, täpsustades olulisuse järjekorras milliseid muudatusi tuleb teha äriprotsessides ning milline tehnoloogiline lahendus seda kõige paremini ellu võiks viia. Samuti aitasime hetkeseisu kaardistamisega- milliseid tehnoloogiaid kasutatakse ettevõttes ja millised on turutrendid. Erinevad arengustsenaariumid kaardistati koos sobivate tehnoloogiliste lahendustega ning koostati nimekiri vajalikest oskustest nende elluviimiseks.

Ettevõtte infohaldus (ECM)

Lühidalt on ECM-i puhul tegu järjest areneva strateegiaga maksimeerimaks kuidas ettevõtte eesmärkide saavutamiseks kasutatakse sisu. ss goals.ECM-i puhul on tegu süstematiseeritud ettevõtte informatsiooni kogumiga, mis tehakse kättesaadavaks vajalikule sihtrühmale- juhid, töötajad, klienid jne. Tegu ei ole ühe tehnoloogia, metodoloogia või protsessiga, vaid dünaamilise kombinatsiooniga erinevatest strateegiatest, meetoditest ja tööriistadest, mida kasutatakse ettevõtte jaoks vajalike protsesside ja informatsiooni kogumiseks, juhtimiseks, hoiustamiseks, säilitamiseks ning edastamiseks kogu eluea vältel.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Äriprotsesside ja dokumendihalduse automatiseerimine Telia-s

Olles koostööpartnerid juba 2005 aastast, aitame Telial hallata nii klientidega seotud dokumente, kui ka ettevõtte siseseid protsesse alates uue töötaja töölevõtmisest kuni puhkuseavalduste haldamiseni. Lisaks oleme automatiseerinud töövoogusid ning aitame digitaliseerida kogu ettevõtet. Nutikas e-arhiiv, mis on integreeritud ka teiste kasutuselolevate süsteemidega, võimaldab Telial turvaliselt hoida ja juhtida kliendiinfot elektrooniliselt, samal ajal olles vastavuses nii ettevõtte kui riiklike regulatsioonidega. Tänaseks kasutavad kõik 2400 Telia töötajat Digital Mind-i pakutavat OpenText ContentSuite ECM platvormi, mis võimaldab tsentraliseeritud, ühtlustatud ja põhjalikku dokumendi- ning sisuhaldust.

AMBER BEVERAGE GROUP äriprotsesside automatiseerimine

Mitmeetapilise digitaliseerimise projekti käigus tarnisime mitu lahendust jookide maaletoojale Amber Beverage Group (ABG). Äriprotsessid, mille digitaliseerisime ja automatiseerisime kas osaliselt või täielikult: lepingute haldus, tootekvaliteedi haldus, uue toote arendus, töötaja hindamine, siseaudit ning dokumentide halduse andmebaas. Need tooted on loodud OpenText Content Suite ECM platvormile ning on hetkel aktiivselt kasutusel, aidates säästa kliendil nii aega kui raha üle Baltikumi nii Leedus, Lätis kui Eestis.

Ärianalüütika

Miks vajavad organisatsioonid digitaalstrateegiat?

Digitaalne areng on saanud üheks olulisemaks äristrateegia osaks. Enam ei ole tegu vaid toetava rolliga ettevõtte protsessides. Kiire tehnoloogiline areng ja selle laialdane kättesaadavus võimaldab ettevõtetel täielikult muuta kuidas läbi teenuste ja ärimudelite suheldakse klientide ja töötajatega, mida veel paar aastat tagasi olemaski polnud.

Digitaliseerimis- ja IT strateegial on suur erinevus. Seda seetõttu, et digitaliseerimisstrateegia pöörab tähelepanu lisaks toetava tehnoloogia planeerimisele ka võimalike tehnoloogiate hindamist, digitaalse kliendikogemuse parendamist, andmete analüüsi rolli tugevdamist oluliste otsuste tegemisel ning vajalike oskuste ning kompetentside arendamist organisatsioonis.

Seega on selgelt sõnastatud digitaliseerimise strateegia kohustuslik igale organisatsioonile, kes soovib tagada jätkusuutlikku ning püsivat kasvu.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Kontaktikeskuse optimeerimine LMT-s

Digital Mind viis läbi analüütika projekti Läti suurimas telekomi operaatoris, analüüsides kontaktikeskuse efektiivsust ning otsides võimalusi kuidas parandada üldist teeninduse taset. Selleks kasutasime kliendispetsiifilisi analüüsimudeleid ning ka IBM SPSS Modeller andmekaeve ja analüütika tarkvaralahendusi. Tulemusena sai klient andmetel põhinevad ettepanekud kuidas kontaktikeskuses ressursse planeerida, optimeerida töökoormusi, prioritiseerida kliendipäringuid ning ühtlasi kuidas tõsta üldist protsessi produktiivsust.

Küsi nõustamist