Lahendused

DigitalMind SigningServices

Miks digitaalne allkirjastamine ja SigningServices?

Igal organisatsioonil on dokumente, mis nõuavad õiguslikult siduvaid allkirju. Olgu nendeks valdkonnaspetsiifilistest regulatsioonidest tulenev dokumentatsioon, juhtimisdokumendid, personalidokumendid, lepingud jne.

Digitaalne allkiri on samaväärne käsitsi kirjutatuga, kuid samas pakub olulisi lisavõimalusi organisatsiooni digitaalsete protsesside arendamisel. Digitaalse allkirjastamise kasutamine:

  • kiirendab organisatsioonisisesed tööprotsesse;
  • võimaldab pakkuda klientidele ja partneritele mugavamat teenust;
  • võimaldab olla innovatiivsete teenuste looja turgudel, kus organisatsioon tegutseb.

Me usume, et digitaalne allkirjastamine on lahutamatu osa organisatsiooni igapäevases tegevuses.

Ometi muudavad digitaalse allkirjastamise rakendamise keerukaks ja ressursimahukaks allkirjastamisel kasutatavad erinevad standardid, allkirjastamise rakendused,  formaadid ja integratsioonid

Lubage meil võtta see mure enda kanda. Meil on olemas lahendus, mis muudab digitaalse allkirjastamise lahenduse juurutamise ja rakendamise pingevabaks – SigningServices.

SigningServices on tarkvaralahendus, mis pakub mugavaid ja ligipääsetavaid vahendeid digitaalse allkirja integreerimiseks mistahes organisatsiooni igapäevases tegevuses.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Tarkvara Robootika (RPA)

RPA aitab organisatsioonidel kasutada tarkvaralisi lahendusi tõstmaks efektiivsust ja keskenduda vaid olulisele. RPA võimaldab säästa nii tööjõu kui ka IT süsteemide kulult, samuti vältida inimeste tehtavaid vigu, kiirendada protsesse, lihtsustada vastavust seadustele ja parandada klienditeeninduse taset. Meie RPA teenused hõlmavad konsultatsioone, RPA erinevaid tehnoloogiaid ning nende implementeerimise teenuseid, millega aitame tuvastada, automatiseerida ning tagade protsesside jätkusuutlikkuse ja sobivuse automatiseerimiseks.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Digitaalstrateegia

Miks vajavad organisatsioonid digitaalstrateegiat?

Digitaalne areng on saanud üheks olulisemaks äristrateegia osaks. Enam ei ole tegu vaid toetava rolliga ettevõtte protsessides. Kiire tehnoloogiline areng ja selle laialdane kättesaadavus võimaldab ettevõtetel täielikult muuta kuidas läbi teenuste ja ärimudelite suheldakse klientide ja töötajatega, mida veel paar aastat tagasi olemaski polnud.

Digitaliseerimis- ja IT strateegial on suur erinevus. Seda seetõttu, et digitaliseerimisstrateegia pöörab tähelepanu lisaks toetava tehnoloogia planeerimisele ka võimalike tehnoloogiate hindamist, digitaalse kliendikogemuse parendamist, andmete analüüsi rolli tugevdamist oluliste otsuste tegemisel ning vajalike oskuste ning kompetentside arendamist organisatsioonis.

Seega on selgelt sõnastatud digitaliseerimise strateegia kohustuslik igale organisatsioonile, kes soovib tagada jätkusuutlikku ning püsivat kasvu.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Digitaalse arengu planeerimine logistikaettevõttele Kreiss

Läti suurimale logistikateenusepakkujale koostasime kolmeaastase digitaalse arengu kava, täpsustades olulisuse järjekorras milliseid muudatusi tuleb teha äriprotsessides ning milline tehnoloogiline lahendus seda kõige paremini ellu võiks viia. Samuti aitasime hetkeseisu kaardistamisega- milliseid tehnoloogiaid kasutatakse ettevõttes ja millised on turutrendid. Erinevad arengustsenaariumid kaardistati koos sobivate tehnoloogiliste lahendustega ning koostati nimekiri vajalikest oskustest nende elluviimiseks.

Ettevõtte infohaldus (ECM)

Lühidalt on ECM-i puhul tegu järjest areneva strateegiaga maksimeerimaks kuidas ettevõtte eesmärkide saavutamiseks kasutatakse sisu. ss goals.ECM-i puhul on tegu süstematiseeritud ettevõtte informatsiooni kogumiga, mis tehakse kättesaadavaks vajalikule sihtrühmale- juhid, töötajad, klienid jne. Tegu ei ole ühe tehnoloogia, metodoloogia või protsessiga, vaid dünaamilise kombinatsiooniga erinevatest strateegiatest, meetoditest ja tööriistadest, mida kasutatakse ettevõtte jaoks vajalike protsesside ja informatsiooni kogumiseks, juhtimiseks, hoiustamiseks, säilitamiseks ning edastamiseks kogu eluea vältel.

  • Kogumine on info sisestamine süsteemi.
  • Juhtimine on see, mida infoga edasi tehakse, et selle leiaks üles õige inimene ja saaks vajadusel kasutada.

  • Hoiustamine tähendab andmetele õige koha leidmist olemasolevas taristus, hoolimata milline infohalduse süsteem on kasutusel.
  • Säilitamine viitab pikaajalisele hooldusele- arhiveerimine, andmete kaitsmine, et neid saaks kasutada ükskõik millal.
  • Edastamine on õige info õigete inimesteni jõudmine just siis, kui nad seda vajavad.

Ettevõtte Infohaldus on koondnimetus, mis ühildab kokku järgnevad terminid ja tegevused:

Dokumendihaldus, arvete haldus, arhiivi haldus, projektijuhtimine, varade juhtimine, personali juhtimine, kliendi eluea juhtimine, toote eluea juhtimine, kaebuste juhtimine, kaasuste juhtimine, digitaliseerimine, paberivaba kontor, GDPR vastavus ja palju muud.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Äriprotsesside ja dokumendihalduse automatiseerimine Telia-s

Olles koostööpartnerid juba 2005 aastast, aitame Telial hallata nii klientidega seotud dokumente, kui ka ettevõtte siseseid protsesse alates uue töötaja töölevõtmisest kuni puhkuseavalduste haldamiseni. Lisaks oleme automatiseerinud töövoogusid ning aitame digitaliseerida kogu ettevõtet. Nutikas e-arhiiv, mis on integreeritud ka teiste kasutuselolevate süsteemidega, võimaldab Telial turvaliselt hoida ja juhtida kliendiinfot elektrooniliselt, samal ajal olles vastavuses nii ettevõtte kui riiklike regulatsioonidega. Tänaseks kasutavad kõik 2400 Telia töötajat Digital Mind-i pakutavat OpenText ContentSuite ECM platvormi, mis võimaldab tsentraliseeritud, ühtlustatud ja põhjalikku dokumendi- ning sisuhaldust.

AMBER BEVERAGE GROUP äriprotsesside automatiseerimine

Mitmeetapilise digitaliseerimise projekti käigus tarnisime mitu lahendust jookide maaletoojale Amber Beverage Group (ABG). Äriprotsessid, mille digitaliseerisime ja automatiseerisime kas osaliselt või täielikult: lepingute haldus, tootekvaliteedi haldus, uue toote arendus, töötaja hindamine, siseaudit ning dokumentide halduse andmebaas. Need tooted on loodud OpenText Content Suite ECM platvormile ning on hetkel aktiivselt kasutusel, aidates säästa kliendil nii aega kui raha üle Baltikumi nii Leedus, Lätis kui Eestis.

Ärianalüütika

Miks vajavad organisatsioonid digitaalstrateegiat?

Digitaalne areng on saanud üheks olulisemaks äristrateegia osaks. Enam ei ole tegu vaid toetava rolliga ettevõtte protsessides. Kiire tehnoloogiline areng ja selle laialdane kättesaadavus võimaldab ettevõtetel täielikult muuta kuidas läbi teenuste ja ärimudelite suheldakse klientide ja töötajatega, mida veel paar aastat tagasi olemaski polnud.

Digitaliseerimis- ja IT strateegial on suur erinevus. Seda seetõttu, et digitaliseerimisstrateegia pöörab tähelepanu lisaks toetava tehnoloogia planeerimisele ka võimalike tehnoloogiate hindamist, digitaalse kliendikogemuse parendamist, andmete analüüsi rolli tugevdamist oluliste otsuste tegemisel ning vajalike oskuste ning kompetentside arendamist organisatsioonis.

Seega on selgelt sõnastatud digitaliseerimise strateegia kohustuslik igale organisatsioonile, kes soovib tagada jätkusuutlikku ning püsivat kasvu.

Jätka lugemist Küsi nõustamist

Kontaktikeskuse optimeerimine LMT-s

Digital Mind viis läbi analüütika projekti Läti suurimas telekomi operaatoris, analüüsides kontaktikeskuse efektiivsust ning otsides võimalusi kuidas parandada üldist teeninduse taset. Selleks kasutasime kliendispetsiifilisi analüüsimudeleid ning ka IBM SPSS Modeller andmekaeve ja analüütika tarkvaralahendusi. Tulemusena sai klient andmetel põhinevad ettepanekud kuidas kontaktikeskuses ressursse planeerida, optimeerida töökoormusi, prioritiseerida kliendipäringuid ning ühtlasi kuidas tõsta üldist protsessi produktiivsust.