Eesti

Ettevõtte infohaldus (ECM)

Lühidalt on ECM-i puhul tegu järjest areneva strateegiaga maksimeerimaks kuidas ettevõtte eesmärkide saavutamiseks kasutatakse sisu. ss goals.ECM-i puhul on tegu süstematiseeritud ettevõtte informatsiooni kogumiga, mis tehakse kättesaadavaks vajalikule sihtrühmale- juhid, töötajad, klienid jne. Tegu ei ole ühe tehnoloogia, metodoloogia või protsessiga, vaid dünaamilise kombinatsiooniga erinevatest strateegiatest, meetoditest ja tööriistadest, mida kasutatakse ettevõtte jaoks vajalike protsesside ja informatsiooni kogumiseks, juhtimiseks, hoiustamiseks, säilitamiseks ning edastamiseks kogu eluea vältel.
    • Kogumine on info sisestamine süsteemi.
Juhtimine on see, mida infoga edasi tehakse, et selle leiaks üles õige inimene ja saaks vajadusel kasutada.
  • Hoiustamine tähendab andmetele õige koha leidmist olemasolevas taristus, hoolimata milline infohalduse süsteem on kasutusel.
  • Säilitamine viitab pikaajalisele hooldusele- arhiveerimine, andmete kaitsmine, et neid saaks kasutada ükskõik millal.
  • Edastamine on õige info õigete inimesteni jõudmine just siis, kui nad seda vajavad.
Ettevõtte Infohaldus on koondnimetus, mis ühildab kokku järgnevad terminid ja tegevused: Dokumendihaldus, arvete haldus, arhiivi haldus, projektijuhtimine, varade juhtimine, personali juhtimine, kliendi eluea juhtimine, toote eluea juhtimine, kaebuste juhtimine, kaasuste juhtimine, digitaliseerimine, paberivaba kontor, GDPR vastavus ja palju muud.

Äriprotsesside ja dokumendihalduse automatiseerimine Telia-s

Olles koostööpartnerid juba 2005 aastast, aitame Telial hallata nii klientidega seotud dokumente, kui ka ettevõtte siseseid protsesse alates uue töötaja töölevõtmisest kuni puhkuseavalduste haldamiseni. Lisaks oleme automatiseerinud töövoogusid ning aitame digitaliseerida kogu ettevõtet. Nutikas e-arhiiv, mis on integreeritud ka teiste kasutuselolevate süsteemidega, võimaldab Telial turvaliselt hoida ja juhtida kliendiinfot elektrooniliselt, samal ajal olles vastavuses nii ettevõtte kui riiklike regulatsioonidega. Tänaseks kasutavad kõik 2400 Telia töötajat Digital Mind-i pakutavat OpenText ContentSuite ECM platvormi, mis võimaldab tsentraliseeritud, ühtlustatud ja põhjalikku dokumendi- ning sisuhaldust.

AMBER BEVERAGE GROUP äriprotsesside automatiseerimine

Mitmeetapilise digitaliseerimise projekti käigus tarnisime mitu lahendust jookide maaletoojale Amber Beverage Group (ABG). Äriprotsessid, mille digitaliseerisime ja automatiseerisime kas osaliselt või täielikult: lepingute haldus, tootekvaliteedi haldus, uue toote arendus, töötaja hindamine, siseaudit ning dokumentide halduse andmebaas. Need tooted on loodud OpenText Content Suite ECM platvormile ning on hetkel aktiivselt kasutusel, aidates säästa kliendil nii aega kui raha üle Baltikumi nii Leedus, Lätis kui Eestis.

Küsi nõustamist