Eesti

Digitaalstrateegia

Miks vajavad organisatsioonid digitaalstrateegiat?

Digitaalne areng on saanud üheks olulisemaks äristrateegia osaks. Enam ei ole tegu vaid toetava rolliga ettevõtte protsessides. Kiire tehnoloogiline areng ja selle laialdane kättesaadavus võimaldab ettevõtetel täielikult muuta kuidas läbi teenuste ja ärimudelite suheldakse klientide ja töötajatega, mida veel paar aastat tagasi olemaski polnud.

Digitaliseerimis- ja IT strateegial on suur erinevus. Seda seetõttu, et digitaliseerimisstrateegia pöörab tähelepanu lisaks toetava tehnoloogia planeerimisele ka võimalike tehnoloogiate hindamist, digitaalse kliendikogemuse parendamist, andmete analüüsi rolli tugevdamist oluliste otsuste tegemisel ning vajalike oskuste ning kompetentside arendamist organisatsioonis.

Seega on selgelt sõnastatud digitaliseerimise strateegia kohustuslik igale organisatsioonile, kes soovib tagada jätkusuutlikku ning püsivat kasvu.

Digitaalse arengu planeerimine logistikaettevõttele Kreiss

Läti suurimale logistikateenusepakkujale koostasime kolmeaastase digitaalse arengu kava, täpsustades olulisuse järjekorras milliseid muudatusi tuleb teha äriprotsessides ning milline tehnoloogiline lahendus seda kõige paremini ellu võiks viia. Samuti aitasime hetkeseisu kaardistamisega- milliseid tehnoloogiaid kasutatakse ettevõttes ja millised on turutrendid. Erinevad arengustsenaariumid kaardistati koos sobivate tehnoloogiliste lahendustega ning koostati nimekiri vajalikest oskustest nende elluviimiseks.

Küsi nõustamist

Kas teil on küsimusi? Võta meiega ühendust

Küsi nõustamist
Kõik lahendused