Kuus robotprotsesside automatiseerimise eelist

Robotprotsesside automatiseerimise (RPA – robot process automation) juurutamisel keskmises või suures ettevõttes võidavad nii organisatsioon ise kui ka selle töötajad ja kliendid. Lisaks tuleks hüvede hindamisel arvestada mitte ainult investeeringute otsest tasuvust, vaid ka saavutusi, mis ei ole koheselt rahas mõõdetavad, kuid pakuvad pikaajalist kasu, nagu näiteks see, et rutiinse töö vähenemine suurendab töötajate rahulolu ja lojaalsust ettevõttele.

Peamised eelised on järgmised:

  1. Suurenevad tööprotsesside kiirused ja tõhusus. Töö tempo suureneb oluliselt digitaalsete lahenduste kasutuselevõtuga. Sõltuvalt protsessi keerukusest võib aja kokkuhoid olla erinev, kuid ettekujutuseks võib öelda, et selle, mille töötajad teevad käsitsi nädalaga, saab automatiseerimise abil teha ühe või kahe tunniga.
  2. Kulud vähenevad. Kuigi RPA kasutuselevõtt nõuab mõningaid alginvesteeringuid, on kulude kokkuhoid pikemas perspektiivis selge. Vähem töötajaid, suurem tõhusus ja rohkem aega ettevõtte jaoks oluliste otsuste tegemiseks.
  3. Paraneb vastavusnõuete täitmine. Kuna RPA töötab rangelt määratletud tingimustel ega kaldu neist kõrvale, suudavad robotid täita vastavusenõuete standardeid palju paremini kui inimesed. See muudab ka sisekontrollid ja auditid palju lihtsamaks.
  4. Teenuse kvaliteet paraneb. Seda tunnetavad eelkõige ettevõtte kliendid, sest RPA-lahendused vähendavad vigu ja suurendavad teeninduse kiirust. Klientide rahulolu saadud teenusega on väga oluline, kui otsustatakse, kas kasutada teenust uuesti või soovitada seda teistele.
  5. Muutustega kohanemine muutub dünaamilisemaks. Kui äriprotsessides on vaja teha muudatusi, võtab RPA kohandamine palju vähem aega kui töötajate koolitamine. See on eriti oluline ka nende ettevõtete jaoks, kelle tegevus on hooajaline või hõlmab teatud perioodidel märkimisväärset töömahu suurenemist. Sellisel juhul võib RPA kõrvaldada vajaduse uue tööjõu järele.
  6. Ettevõtte tegevus on läbipaistvam. RPA aruanded erinevate ülevaadetega läbiviidud automatiseerimisprotsesside kohta aitavad äritegevust palju paremini juhtida; andmeanalüüs võimaldab hinnata klientide käitumist ja modelleerida vajalikke parandusi äri edasiseks arendamiseks.

Meie, Digital Mind, aitame suurtel ja keskmise suurusega organisatsioonidel rakendada jätkusuutlikke äritavasid, digitaliseerides nende olulised protsessid. Meie protsesside digitaliseerimise lahendused toetavad keskkonna-, sotsiaalhaldamise strateegiaid ja võimaldavad klientidel erinevates tööstusharudes keskenduda jätkusuutlikule finantskasvule, töötajate heaolule ja positiivsele mõjule ühiskonnale.