Jääb püsima, mis muutub. RPA kui osa kaasaegsest ärist

Ajaloo taustal on edukad ettevõtjad need, kes järgivad tehnoloogilist arengut ja kohanduvad sellega kiiresti või astuvad isegi sammu ees. On pikemaid perioode, mil tehnoloogia näib „seisvat paigal“, kuid on perioode, mil tehnoloogiline areng on väga kiire. Neid nimetatakse sageli tööstusrevolutsioonideks. Oleme ületanud neljanda tööstusrevolutsiooni künnise ning kiire kohanemine uute mängureeglitega on äriedu võtmeks.

Esimene tööstusrevolutsioon toimus aurumasina leiutamisega, mis muutis oluliselt tootmisprotsessi. Teist tähistab aina laienev elektritarbimine ja kolmandat infoajastu algus 20. sajandi lõpus. Neljandat tööstusrevolutsiooni iseloomustavad tehisintellekt, asjade internet, suurandmed ning need uuendused muudavad oluliselt andmetöötluse kiiruse, klienditeeninduse jm valdkonnad.

Ettevõtted digitaliseerivad nüüd väga kiiresti ja need, kes on digitaliseerimise esimesed lained edukalt tabanud, on teistest kaugel ees ja suudavad isegi traditsiooniliselt väga stabiilsetes valdkondades, nagu „Airbnb“ hotellindus ja „Uber“ taksoteenuste valdkonnas, mängureegleid murda. Mahajäänute edu sõltub ainult ja üksnes sellest, kui kiiresti nad suudavad uute mängureeglitega kohaneda ja käia ajaga kaasa, kuna kliendid muutuvad aina nõudlikumaks. Kiirete teenuste ja kõrge klienditeeninduse tagamine on muutumas üha olulisemaks ning enamasti nende tagamine ei olegi võimalik protsesse digitaliseerimata, mistõttu kangekaelne traditsioonilistest tavadest kinnipidamine on just kui Kolgata tee.

Robootikaprotsesside automatiseerimine (RPA) on uue ajastu üks olulisi komponente. See aitab digitaliseerida käsitsi tehtavaid töid, kiirendades protsesse ja klienditeeninduse kvaliteeti. Robotitele võib usaldada ülesandeid, mis on korduvad, on ühetaolised ja ei nõua intuitsiooni, empaatiat, emotsioone ega keerulisi otsustusi. RPA robotid aitavad töötajatel nende eest ära teha kõige lihtsamaid asju, vabastades aega suurema lisandväärtusega tegevusteks. Ülemaailmse juhtimiskonsultandi „McKinsey & Company“ hinnangul ulatub RPA majanduslik mõju 2025. aastaks ligikaudu 6,7 triljoni dollarini. Kui Teie ettevõte pole veel protsesside automatiseerimist juurutanud, on see tõenäoliselt viimane aeg konkurente püüda!

Meie, Digital Mind, aitame suurtel ja keskmise suurusega organisatsioonidel rakendada jätkusuutlikke äritavasid, digitaliseerides nende olulised protsessid. Meie protsesside digitaliseerimise lahendused toetavad keskkonna-, sotsiaalhaldamise strateegiaid ja võimaldavad klientidel erinevates tööstusharudes keskenduda jätkusuutlikule finantskasvule, töötajate heaolule ja positiivsele mõjule ühiskonnale.