Illusioon digiarengust võib maksta konkurentsivõime

Rinalds Sluckis, tehnoloogiafirma Digital Mind tegevjuht.

Sageli soovime uskuda, et oleme arenenud digiriik. Mõnes mõttes tähendab see elamist minevikus ja illusioonis. Minevikus seetõttu, et omal ajal oli meil kasutada üks maailma kiiremaid internette, kuid juba ammu on paljud meist selles osas mööda läinud. Illusioonis sellepärast, et on sektoreid, mis on tõesti kõvasti arenenud, näiteks laialdaselt kättesaadavad riigi ja omavalitsuste digiteenused, kuid erasektori edusammud on väga kõikuva tasemega. Tuleb tunnistada, et Lätis kasutada olev taristu on endiselt eeskujulikul tasemel, kuid see on vaid tööriist, mida tuleks rakendada, sest muidu pole sellel tähtsust.

Paraku näitab 2021. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI), et Euroopa Liidu (EL) riikide seas on Läti ettevõtete digitehnoloogia juurutamise osas alles 23. kohal ning jääb peaaegu kõigis kategooriates alla ELi keskmisele. Vähemalt algtasemel digitaalse hõlmatusega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) osakaal on 42%, ELi keskmine näitaja on 60%. See on tohutu vahe, mis tuleb võimalikult kiiresti tasa teha. Miks? Sest ettevõtete digitaliseerituse tase mõjutab kõige otsesemalt konkurentsivõimet.

Andmetel põhinev otsustamine

Väga sageli jääb olemasolev teave ettevõtete otsustusprotsessides kasutamata, sest andmemaht on suur, teabe analüüs keeruline ja aeganõudev ning töötajate IT-oskused ebapiisavad. Tihti näeme ka seda, et ettevõtte iga organisatsiooniüksus kasutab oma aruandeid ja tulemusi, mis erinevad oluliselt finants- ja raamatupidamissüsteemides kuvatavatest andmetest.

Digitaliseerimine võimaldab ettevõttel kogu olemasolevat teavet tulemuslikumalt kasutada ning tööprotsesse paremini korraldada. Andmeid analüüsides on võimalik kindlaks teha, millised tooted lähevad kõige paremini kaubaks, vältida väheliikuvate kaupade liigseid laovarusid, jälgida hooajalisuse mõju ning selleks aegsasti valmistuda jne. Ühtne andmehaldussüsteem võimaldab ettevõttel professionaalsemalt tegutseda ja teha usaldusväärsetel andmetel põhinevaid äriotsuseid, kasvatades sel viisil oma konkurentsieelist.

Tõhusam töökorraldus

Läti Ülikooli poolt elluviidud VKEde digitaliseerimispotentsiaali uuringust nähtub, et Läti VKEdes menetletakse igapäevategevustes endiselt 64% teabest n-ö analoogmeetodil – helistades klientidele, saates kirju ning edastades ja võttes vastu paberdokumente. Isegi kui märkimisväärne osa dokumentidest saabub paberkandjal, saab nende sisu digiteerida, nii et see teave oleks mõne sekundiga leitav ja seda saaks kaasata mitmesugustesse äriprotsessidesse.

Digirakendused aitavad parandada ka inimressursside ja finantsjuhtimist, edendades ettevõtte sooritusvõimet ja kasumlikkust, standardiseerida ja automatiseerida äriprotsesse ning vähendada sõltuvust tööjõu saadavusest. Lisaks võivad ka tegevuskulud umbes 5–10% väheneda.

Ükski äri ei ole täielikult vigade eest kaitstud. Digilahendused muudavad aga ebakõlade tuvastamise ja vigade vältimise oluliselt lihtsamaks, parandades üldist teenusekvaliteeti ning kliendikogemust.

E-kaubanduse võimalused

E-kaubandus kasvab praegu plahvatuslikult ning selle kaudu õnnestub ligi meelitada uusi kliente, jõuda turgudele väljaspool Lätit ning isegi pakkuda konkurentsi valdkonna hiidudele. COVID-19 pandeemia tõi kaasa veebis ostlemise harjumuse, mis säästab klientide aega ja pakub ööpäevaringset teenindust. Tõenäoliselt on see suund tulnud, et jääda. E-kaubandus võimaldab ettevõttel kulusid kokku hoida, kuna kaob vajadus rentida poepinda ja palgata müüjaid, või olla täiendav tuluallikas päris müügikohtade kõrval, kuid firma peab suutma teha oma ärimudelis olulisi muudatusi. Andmed kinnitavad, et ülemaailmne e-kaubanduse kasv eelmisel aastal kahekordistus ning juba järgmisel aastal võib e-kaubanduse käive jõuda kuni 25%-ni kogu jaemüügi mahust.

Osa ELi taastefondist on suunatud digipöördesse, sealhulgas äritegevuse digitaliseerimisse ning ettevõtete digitaalse ümberkujundamise edendamisesse. Sel aastal jõuab osa rahastusest ka Lätti, mistõttu on väga oluline, et ettevõtted ei jätaks kasutamata võimalust hüpata juba suurel kiirusel sõitvale digiteerimisrongile. Rongilt maha jäämine võib kahjuks tuua kaasa olulisi kaotusi konkurentsivõimes!

Meie, Digital Mind, aitame suurtel ja keskmise suurusega organisatsioonidel rakendada jätkusuutlikke äritavasid, digitaliseerides nende olulised protsessid. Meie protsesside digitaliseerimise lahendused toetavad keskkonna-, sotsiaalhaldamise strateegiaid ja võimaldavad klientidel erinevates tööstusharudes keskenduda jätkusuutlikule finantskasvule, töötajate heaolule ja positiivsele mõjule ühiskonnale.