Ajastu trend – automatiseerimine. Mis on RPA ja RDA?

Sõna „automatiseerimine“ on ärikeskkonnas muutunud sama ajastut iseloomustavaks ja sageli kasutatavaks sõnaks kui jätkusuutlikkus, digitaliseerimine, kliendikogemus ja palju muud. Üha enam ettevõtteid otsustab kasutada kaasaegse tehnoloogia pakutavaid võimalusi ja vabastada oma töötajad rutiinsest tööst, kiirendades ja täiustades seeläbi äriprotsesse. Automatiseerimise tüübid võivad olla erinevad, siinkohal pakume selgitust robootika protsesside automatiseerimiseks ja tööjaama ülesannete automatiseerimiseks.

Robotprotsesside automatiseerimine (RPA) on tarkvara, mis eelmääratletud reeglite ja toimingute jadade alusel täidab äriprotsesse erinevates rakendustes, sarnaselt, nagu teeksid seda inimesed. Tegemist on konfigureeritava protsessijuhtimise tööriistaga, mida saab suhteliselt kiiresti kohandada konkreetse ettevõtte vajadustega. Määratletud reeglid on seatud kriteeriumid või piirangud, mille järgi tarkvara teeb erinevaid toiminguid. Väljakujunenud loogika ja tegevuste järjestus määrab, millises järjekorras peab tarkvara soovitud tulemuse saavutamiseks erinevates infosüsteemides andmeid töötlema. Kui reeglid on paika pandud, toimub automatiseerimine iseseisvalt ja ilma täiendava inimressursi vajaduseta eelnevalt kindlaksmääratud ajal või ettemääratud sündmuste toimumisel (näiteks saate e-kirja koos manusega, mille robot ära tunneb ja tõtleb informatsiooni vastavalt protseduurile). RPA töötab enamiku ettevõtetes kasutatava tarkvara ja avalike andmebaasidega ning neid kasutatakse sarnaselt kui teeks seda inimene. Ettenägematute sündmuste või äriprotsessi enda muutuste korral on uute tingimustega kohanemiseks vajalik inimese sekkumine. RPA võimaldab ettevõtetel vabastada inimressurssi paljudest korduvatest, selgelt ettenähtavatest tegevustest ning töö tehakse täpselt ja õigeaegselt.

Tööjaama ülesannete automatiseerimist (RDA) seevastu võiks nimetada töötaja „paremaks käeks“ või assistendiks, et täita erinevaid ülesandeid suurema protsessi raames. Kuna tarkvara peab suutma kiiresti reageerida töötaja vajadustele, asub see konkreetse töötaja tööjaamas. RDA töötab reaalajas ja annab erinevatest süsteemidest etteantud hulga infot hetkel, mil töötaja seda vajab, et töö kiiremini tehtud saaks. Erinevalt RPA-st nõuab seda tüüpi automatiseerimine töötaja aktiivset kaasamist ja toimib ainult siis, kui on vaja konkreetset tegevust. See lahendus on väga kasulik näiteks kõnekeskuse töötajatele vajaliku teabe kiireks leidmiseks.

Paljud töötajad veedavad endiselt suure osa oma tööpäevast protseduuriliste ülesannete täitmisel, oodates järgmise ekraani laadimist, täites sadu ja isegi tuhandeid tegevusi nõudvaid vorme. Mõned uuringud näitavad, et 80% töötaja tööajast pühendatakse sellisele rutiinsele tööle, mis piirab tugevalt loominguliste ideede ulatust. Seetõttu on ja jääb selle ajastu trendiks automatiseerimine, sest see toimib nii töötaja kui ka tööandja huvides.

Meie, Digital Mind, aitame suurtel ja keskmise suurusega organisatsioonidel rakendada jätkusuutlikke äritavasid, digitaliseerides nende olulised protsessid. Meie protsesside digitaliseerimise lahendused toetavad keskkonna-, sotsiaalhaldamise strateegiaid ja võimaldavad klientidel erinevates tööstusharudes keskenduda jätkusuutlikule finantskasvule, töötajate heaolule ja positiivsele mõjule ühiskonnale.